Bispensbo og Marskensbo Beboerrepræsentation
 
 

Beborrepræsentationen hilser nye lejere velkommen. Vi har udarbejedet følgende pjece med nogle gode råd. Vi tilbyder også at deltage som bisiddere ved gennemgangen af lejligheden.

 

 

Det er tanken at pjecen udskrives på begge sider af et A4 ark i landskabs format og foldes på midten.