Bispensbo og Marskensbo Beboerrepræsentation
 
  

Ejendommens Administrator:

Ejendomskontoret
Vester Voldgade 104
1552 København K

Telefon: 35 55 76 55

Mail: info@btm-ejendomskontoret.com

Kontortid: mandag-torsdag 9:00 til 14:30

Telefontid: mandag-torsdag 10:00 til 12:00

Kontakt administrationen (Lone Meier) hvis du har spørgsmål vedrørende dit lejemål eller andre specifikke ting vedrørende dit forhold til ejendommen.

Hvis der opstår situationer der trækker i langdrag, eller hvor du har brug for støtte, er du velkommen til at kontakte beboerrepræsentationen.

Vicevært:

Nils Åke Fridh er genindtrådt i stillingen på deltid, og kan træffes som følger:

Tirsdag og Torsdag 7:30 til 15:30

Telefon 28 83 08 39

Kontakt varmenesteren for praktiske anliggender, f.eks med tekniske ting i ejendommen, der ikke fungerer.

Udenfor åbningstiden kan man selv tage kontakt til ejendommens VVS-Firma og elektriker, hvis der opstår situationer der påkræver omgående udbedring. Prøv dog først administrationens nummer, og kun hvis der ikke svares benyt et af nedenstående numre. Brug dog kun denne mulighed hvis situationen virkelig er AKUT, da man ellers risikerer selv at måtte betale for ydelsen. Et eksempel på en akut situation er brud på et vandrør, medens det ikke er akut hvis elevatoren ikke virker (medmindre nogen sidder fast i den).

Bemærk: Indtil videre skal man ved AKUTTE situationer kontakte Administrator Lone Meier på mobilnummer 6016 7655. Direkte numre bliver oplyst på et senere tidspunkt.

           VVS: Kontakt Administrator

        Elektriker: Kontakt Administrator

 

Foreningerne er medlemmer af Lejernes Landsorganisation (LLO),  hvilket indebærer at alle lejere har fuld adgang til LLOs ydelser. De  kan kontaktes på Tlf: 3311 3075 eller på mail: info@llo.dk. Website.  Log på medlemsnettet med ID "llomedlem", (Gældende kodeord findes i medlemsbladet "Vi Lejere", der omdeles til alle 4 gange om året). Hvis du har brug for vores medlemsnummer, så send en mail til "info@bispensmarsk.dk".

 

Politi:Station Bellahøj, Tlf: 3810 1448, Website

Brand & Ambulance: Tlf: 112, Website

Lægehjælp: Ved akut sygdom / skade ring til akuttelefon 1813.

 

Nærmeste skadestue er på Bispebjerg Website. Ring 1813.

Iøvrigt kan der findes megen nyttig information på:  www.sundhed.dk  

 

  Nærmeste døgnåbne hjertestarter findes ved Øbro Jagtvej Bibliotek Jagtvej 227, 2100. Den hænger på forsiden af Biblioteket/huset, til venstre for hoveddøren. Hvis du er i tvivl om brugen, så ring til alarmcentralen 112 som kan sende en "hjerteløber".

 

  Affald/Renovering: Website

Den første tirsdag i hver måned (2015) kan man aflevere miljøaffald som energipærer, medicinglas, maling, aerosoldåser osv. i Miljøbilen, hvis nærmeste holdeplads i fh til Bispensbo og Marskensbo er Aarhus Plads. Kl. 17.30 til kl. 18.40.      

 

Bispensbo&Marskensbo   Beboerrepræsentation    
  mail:info@bispensmarsk.dk